Velkommen til Tinnemyra Rundt 2014

- et uhøytidelig mosjonsløp for ALLE -

Telen

Terminliste 2014

Her er datoene for årets løp:

1. Tirsdag 13. mai Start mellom 18.00 og 19.30.
2. Tirsdag 20. mai Start mellom 18.00 og 19.30.
3. Tirsdag 27. mai Start mellom 18.00 og 19.30.
4. Tirsdag 3. juni Start mellom 18.00 og 19.30.
5. Tirsdag 26. august Start mellom 18.00 og 19.30.
6. Tirsdag 2. september Start mellom 18.00 og 19.30.
7. Tirsdag 9. september Start mellom 18.00 og 19.30.
8. Tirsdag 16. september Start mellom 18.00 og 19.30.

Om Tinnemyra Rundt

Dette arrangementet har allerede etter 2 sesonger blitt et populært trimarrangement for mange. Her er det deltakere fra alle aldersgrupper og med svært ulikt ambisjonsnivå. Felles for alle er for øvrig at de liker å bevege seg ute i naturen.

Tinnemyra Rundt er et uhøytidelig trimarrangement i regi av Hjartdal og Gransherad Sparebank, Telen og NOL, hvor hovedfokus er rettet mot et mål om bedre folkehelse. Du kan velge mellom å løpe fort, jogge eller gå en distanse på 1, 2 eller 3 runder rundt Tinnemyra.

Du kan starte når du selv vil innenfor oppgitt tidsramme, og velge ditt eget tempo. Den som deltar velger selv om anvendt tid skal inn på resultatlistene.

Nytt av året er at de som skal starte på 1 runde kan velge et o-alternativ med 6 enkle o-poster lagt i nær tilknytning til hovedtraseen rundt Tinnemyra. Dette er ment som et tilbud spesielt rettet mot barn og eldre deltakere som ønsker noen «delmål» på turen rundt Tinnemyra. Deltakerne får da et kart med postene inntegnet. Plassering av disse postene endres for hvert løp.

Følg for øvrig med på annonser i Telen.

Påmelding og startkontigent

Du kan velge mellom å betale kr 100,- for deltakelse på alle 8 løpene, eller kr 20,- pr. start. Familiekontingent for enkeltstarter er maks kr 50,-.

Tidtaking, resultater og premiering

Det er lagt opp til bruk av elektronisk tidtaking/registrering. Leie av brikke ligger inne i startkontingenten. Alle får oppgitt egen tid ved målpassering. Du velger selv om du ønsker tiden oppgitt i resultatlister, eller om du kun vil bli registrert som deltaker.

Resultatene vil bli offentliggjort i Telen og lagt ut på NOLs hjemmeside. Deltakere som har vært med på minst 6 av løpene, mottar etter siste løp årets T-skjorte. I tillegg blir hver start registrert som et «lodd». 5 gavekort på kr. 500- fra Sport 1 blir trukket ut fra disse.

Velkommen til trivelige tirsdagskvelder rundt Tinnemyra!